پرینت
  • English (English)
  • العربية (Arabic)

سیم آلومینیوم سخت کشیده شده گروه 1350 :  ASTM B230 (Hard Drawn H19 )

مورد مصرف در صنعت برق ، تشکیل دهنده هادی های هوایی تابیده شده آلومینیومی و کابل های خود نگهدار و همچنین مورد مصرف در صنایع پرچ سازی می باشد که مطلبق استاندارد ASTM B230 تولید می گردد.

جدول خواص الکتریکی و مکانیکی سیم آلومینیوم سخت کشیده شده 1350 بر اساس استاندارد ASTM B230 :


قطر سیم

(mm )

تلرانس قطر

حداقل استحکام کششی                               (Mpa )

حداقل ازدیاد طول در 250 میلیمتر    (%)

حداقل هدایت الکتریکی  (IACS%.20c )

تکی

میانگین

تکی

میانگین

تکی

میانگین

1.50-1.30

0.030±

(mm )

185.0

200.0

1.2

1.4

61.0

61.2

1.75-1.51

185.0

195.0

1.3

1.5

61.0

61.2

2.00-1.76

185.0

195.0

1.4

1.6

61.0

61.2

2.25-2.01

180.0

190.0

1.5

1.6

61.0

61.2

2.50-2.26

175.0

185.0

1.5

1.6

61.0

61.2

2.75-2.51

170.0

180.0

1.5

1.6

61.0

61.2

3.00-2.76

165.0

175.0

1.6

1.7

61.0

61.2

3.50-3.01

1%±

160.0

170.0

1.7

1.8

61.0

61.2

3.75-3.51

160.0

170.0

1.8

1.9

61.0

61.2

4.50-3.76

160.0

165.0

1.9

2.0

61.0

61.2** مقایسه مقاومت الکتریکی و هدایت الکتریکی آلومینیوم و مس در 20درجه سانتی گراد

نام

هدایت الکتریکی

مقاومت الکتریکی

حجمی

وزنی

mm2/m .Ω

Ω.cmµ

g/mm2 .Ω

مس

آلومینیوم - تکی

آلومینیوم - میانگین

100.0

61.0

61.2

0.017241

0.028265

0.028172

1.7241

2.8265

2.8172

0.15328

0.076399

0.076149


**تولید سیم های آلومینیومی علاوه بر استاندارد ASTM B230 ،  بر اساس استاندارد BSEN 60889  ،IEC889 ، BS2627  و همچنین استاندارد توانیر نیز تولید و به مشتریان ارائه می گردد.

       

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans