پرینت
  • English (English)
  • العربية (Arabic)

 هادی های هوایی روکش دار

هادی های هوایی روکش در مقایسه با هادی های هوایی لخت  ، دارای مزایای فراوانی می باشند. که از بارزترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حفظ ایمنی افراد ،کاهش نشتی و برق دزدی ، کاهش قعطی ها ، حفظ محیط زیست از طریق کاهش شاخه زنی و قطع درختان کاهش خوردگی هادیها ناشی از شرایط جوی ،امکان استفاده در معابر باریک و تنگ ، کاهش هزینه های نگهداری خط.

انواع کابل های آلومینیوم :

کابل های خود نگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده ACSR

کابل های خود نگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده آلومینیوم آلیاژی

کابل های خود نگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده تمام فولادی

 
 


cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans